Galleries > Climate

Mountain Shrine
Mountain Shrine
encaustic & mixed media, found box with shou sugi ban
2.5" x 6.5" x 14"
2017